http://noor-ngo.com

آبشار پری او

آبشار پری او
برای رسیدن به آبشار پری او باید فاصله ۱۰ کیلومتری از شهر رویان به سمت جاده بلده و گردنه سیاه سنگ را پیمود ، این مسیر به نام گلندرورد و سوردار معروف است . جریان آب در شیب سنگی ۶۰ درجه کوه منظره زیبایی را ایجاد کرده و دانه های سنگی در پایین جاده به طرف دره و وجود درختان جنگلی در سینه کش آن منظره رویایی را پدید آورده است .
abpari-01

فرستادن دیدگاه