http://noor-ngo.com

اجرای «سند ۲۰۳۰» کاملاً متوقف شده است

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش:
🔺سند ۲۰۳۰ یک برنامه و تفاهم بین وزرای آموزش و پرورش جهان در جهت توجه به آموزش و پرورش است و در ایران تا سال ۲۰۱۵ تحت عنوان آموزش برای همه اجرا می‌شد.
🔺با توجه به فرمایشات رهبر انقلاب و طبق گفته ریاست جمهوری، این کار با دستور دولت و جهانگیری معاون اول، کاملاً متوقف است.
🔺به وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌ها ابلاغ شده تا هیچ اقدامی برای اجرای این سند صورت نگیرد/منبع:مهر

فرستادن دیدگاه