http://noor-ngo.com

امام زاده سازیک

امام زاده سازیک

زیارتگاه آقا سید حسین سازیک در ۱۳ کیلومتری جاده چمستان ـ نور در روستای اسپی کلا واقع است . سازیک که قدمتی ۸۰۰ ساله دارد در فضای جنگلی و بسیار زیبایی قرار گرفته که باعث می شود زیارت کنندگان علاوه بر زیارت  از طبیعت اطراف آ ن نیز  بهره ببرند .

۱۶۱۶۹۲_hKPEnMZl

M3367S-4507

فرستادن دیدگاه