http://noor-ngo.com

بروز سرطان مری

احتمال بروز #سرطان_مری در افرادی که #چای با دمای بیش از ۶۵ درجه سانتی گراد می نوشند،۱۰ برابر بیشتر از افرادی است که چای ولرم مصرف می کنند.

فرستادن دیدگاه