http://noor-ngo.com

دیدارهای امروز۳بهمن۹۵ آقای رضایی بخشدار بلده و آقای دکتر علی اسماعیلی

دیدارهای امروز۳بهمن۹۵ آقای رضایی بخشدار بلده و آقای دکتر علی اسماعیلی

🔹دیدار رضایی بخشدار بلده،اسماعیلی نماینده مردم نور و محمود آباد،راسای ادارات نور و بلده با خانواده شهید سید باقر حسینی

🔹بازدید رضایی بخشدار بلده و اسماعیلی نماینده محترم و هیات همراه از پرورش ماهی روستای ولاشد و بررسی مشکلات

🔹جلسه شورای اداری باحضور رضایی بخشدار اسماعیلی نماینده مجلس شهردار و راسای ادارات شهرستان نور و بخش بلده،شورای بخش و شهر
ساختمان بخشداری

جلسه نماینده با بلده

فرستادن دیدگاه