http://noor-ngo.com

دیدار آقای فرهاد باقری عضو هیئت مدیره انجمن نوری های مقیم تهران با آیت الله بطحایی گلپایگانی

دیدار آقای فرهاد باقری عضو هیئت مدیره انجمن نوری های مقیم تهران با آیت الله بطحایی گلپایگانی عضو محترم خبرگان رهبری استان تهران روز پنجشنبه مورخ بیستم آبانماه در قم برگزار شد

aa

فرستادن دیدگاه