http://noor-ngo.com

سیب زمینی و هضم آن در معده

🈯️ #سیب_زمینی پخته شده در آتش؛ ظرف یکساعت در معده هضم خواهد شد.

✅ #سیب_زمینی آب پز ظرف ۲ساعت هضم می شود.

✅ #سیب_زمینی سرخ کرده ظرف۱۲ساعت نصفش هضم و نصفش از طریق روده دفع می شود.
سیب زمینی

فرستادن دیدگاه