http://noor-ngo.com

شهرستان نور

شهرستان نور

شهرستان نور در گذشته با نام سالده یکی از شهرک‌های شهرستان تاریخی آمل بوده‌است. در جدیدترین کشفیات باستان شناسی در این شهر آثاری از دورهٔ اشکانیان پیدا شده‌است. این شهرستان در غرب استان واقع شده‌است و مرکز آن شهر نور است. نور یکی از قدیمی‌ترین نواحی شهرنشین طبرستان (مازندران کنونی) بوده که به گواهی تاریخ، رستمدار نام داشته‌است. تمیشه نام پایتخت بخش ساحلی حکومت رویان بوده که بنای کنونی شهر نور بر آن قرار دارد. نام دیگر قدیمی آن که حتی ساکنان کنونی آن نیز گهگاه به جای نور به کار می‌برند، سولده است. نام کنونی نور از رودخانه نور گرفته شده که از کوههای البرز سرچشمه می‌گیرد.شهرستان نور به عنوان پایتخت ساحلی ایران نام‌گذاری شده‌است.

تقسیمات کشوری

شهر نور در سالهای نه چندان دور با نام سالده بخشی از شهرستان آمل بوده‌است. که این شهرستان پس از جدا شدن از آمل دارای سه بخش مرکزی، بلده و چمستان می‌باشد. بخش مرکزی شامل شهرهای نور (مرکز شهرستان)، رویان علمده) و ایزدشهر می‌باشد و از روستاهای مهم آن رستم رود، تاشکوه علیا و سفلی است. بخش چمستان به مرکزیت شهری به همین نام که در فاصله ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی نور، در مجاورت شهرستان آمل قرار دارد. بخش بلده نیز به مرکزیت شهری قدیمی به همین نام در ۸۵ کیلومتری جنوب شهر نور قرار دارد و پل ارتباطی میان دو جاده مهم هراز و چالوس است.

 • بخش بلده
  • دهستان اوزرود
  • دهستان تتارستاق
  • دهستان شیخ فضل اله نوری
 • بخش چمستان
  • دهستان لاویج
  • دهستان میانرود
  • دهستان ناتل رستاق
 • بخش مرکزی شهرستان نور
  • دهستان میان بند
  • دهستان ناتل کنار سفلی
  • دهستان ناتل کنار علیا

شهرها: نور، رویان و ایزدشهر، چمستان ، بلده

معرفی روستاهای بخش مرکزی شهرستان نور

روستاهای دهستان ناتل کنار علیا

سرکاج با ۱۱۶ خانوار و ۶۳۰ نفر جمعیت (۳۳۰ مرد،۳۰۰ زن) و حدود ۴۱۵ نفر با سواد دارد. فاصله این روستا تا مرکز بخش ۵/۸ کیلومتر است و راه اصلی این روستا آسفالت است. دین اهالی اسلام و زبان اهالی روستا فارسی با گویش محلی. دبستان و مدرسه راهنمایی دارد. در این روستا آب لوله کشی، برق، گاز، تلفن، خانه بهداشت، تعمیرگاه ماشین، حمام وجود دارد. از محصولات مهم روستا برنج و مرکبات می‌باشد.

عباسا با ۸۰۰ خانوار و ۴۷۵۰ نفر جمعیت (نیازمند منبع) یکی از بزرگترین روستاهای شهرستان نور می‌باشد که فاصله تا مرکز بخش ۵/۵ و راه اصلی آن آسفالت است. دین اهالی روستا اسلام، شیعه و زبان آنها فارسی با گویش محلی است. در این روستا کودکستان، دبستان، مدرسه راهنمایی وجود دارد. آب لوله کشی- برق، گاز، تلفن، خانه بهداشت –دفتر مخابراتی، صندوق پست نیز دارد از محصولات مهم روستا برنج، مرکبات و کاشت انواع سبزیها می‌باشد.

شهرکلا با ۲۵۰ خانوار و ۱۸۵۰ نفر جمعیت (۹۸۶مرد ۸۶۴ زن)۱۲۶۰ نفر با سواد دارد. فاصله تا مرکز بخش ۵/۶ کیلومتر است راه اصلی آن آسفالت است. دین اهالی اسلام، شیعه و زبان آنها فارسی با گویش محلی مازنی. دبستان و مدرسه راهنمایی دارد. در این روستا آب لوله کشی، برق، گاز، خانه بهداشت، تلفن و یک مسجد وجود دارد از محصولات مهم روستا برنج می‌باشد.

گندیاب پایین با ۲۷۰ خانوار و ۱۴۵۰ نفر جمعیت (۷۰۳ مرد، ۷۴۷ زن)۹۵۴نفر با سواد می‌باشد فاصله تا مرکز بخش ۴ کیلومتر و راه اصلی آن آسفالت است. دین اهالی اسلام، شیعه و زبان آنها فارسی با گویش محلی. دبستان و مدرسه راهنمایی دارد. در این روستا آب لوله کشی، برق، تعمیرگاه ماشین، جایگاه پمپ گاز، تلفن، خانه بهداشت و یک مسجد وجود دارد و از محصولات آن برنج و مرکبات است.

سلیاکتی با ۲۷۳ خانوار و ۱۹۶۰ نفر جمعیت، ۱۱۶۳ نفر با سواد دارد. فاصله تا مرکز بخش ۷ کیلومتر و راه اصلی آن آسفالت است. دین اهالی اسلام، شیعه و زبان آنها فارسی با گویش محلی مازنی. دبستان، مدرسه راهنمایی دارد. آب لووله کشی، برق، گاز، تلفن، دفتر مخابرات، صندوق پست، خانه بهداشت، جایگاه عرضه سوخت، شرکت تعاونی و مسجد وجود دارد. محصولات مهم آن برنج و انواع سبزیها می‌باشد.

خوریه (خوریه، ناتل، خوردینکلا) با ۱۴۴ خانوار و ۸۴۰ نفر جمعیت (۴۱۵ مرد، و۴۲۵زن)، ۴۳۵ با سواد دارد. فاصله تا مرکز بخش ۵/۷ کیلومتر و راه اصلی آن آسفالته‌است. دین اهالی اسلام، شیعه و زبان آنها فارسی با گویش محلی. دبستان ابتدایی دارد در این روستا آب لوله کشی، برق، تلفن، حمام، خانه بهداشت و مسجد وجود دارد. محصولات مهم روستا برنج، مرکبات، انواع سبزیجات است.(ناتل دارای قبرستان بزرگ وسه بقعه زیارتی می‌باشد)

کاردیکلا با ۱۱۶ خانوار جمعیت (۳۴۵ مرد، ۲۶۲ زن) ۴۸۵ نفر با سواد دارد. فاصله آن تا مرکز بخش ۵/۹ کیلومتر و راه اصلی آسفالت است. دین اهالی اسلامی، شیعه و زبان آنها فارسی با گویش مازنی. دبستان و مدرسه راهنمایی دارد. در این روستا آب لوله کشی، برق، گاز، تلفن، دفتر مخابرات، خانه بهداشت و کارخانه برنجکوبی ۲ باب و اداره جنگل‌بانی و یک مسجد وجود دارد. محصول مهم آن برنج می‌باشد.

روستاهای دهستان ناتل کنار سفلی

رستمرود با ۶۱۵ خانوار ۳۲۱۷ نفر جمعیت. فاصله تا مرکز بخش ۵/۷ کیلومتر و راه اصلی آن آسفالته. دین اهالی اسلام، شیعه و زبان آنها فارسی با گویش مازنی. کودکستان دبستان و مدرسه دارد. در این روستا آب لوله کشی، برق، گاز، دفتر مخابرات، تلفن، صندوق پست، خانه بهداشت و دو مسجد وجود دارد از محصولات مهم این روستا برنج و مرکبات و انواع سبزیها می‌باشد.

سیاه کلاً با ۹۲ خانوار ۴۱۹نفر جمعیت (۲۰۵مرد، ۲۱۴زن) ۲۹۷ با سواد دارد فاصله تا مرکز بخش ۹ کیلومتر می‌باشد و راه اصلی روستا آسفالته‌است. دین اهالی روستا اسلام، شیعه و زبان آنها فارسی با گویش محلی مازنی است. این روستا دارای اینترنت پرسرعت، دبستان، آب لوله کشی، برق، گاز، تلفن، خانه بهداشت و دو مسجد وجود دارد. از محصولات مهم روستا برنج و مرکبات است.

 روستاهای دهستان میانبند

کاسگرمحله با ۳۳۲ خانوار و ۲۴۵۰ نفر جمعیت (۱۳۶۰ مرد و ۱۰۹۰ زن) فاصله تا مرکز بخش ۵/۷ کیلومتر و راه اصلی آن آسفالته‌است. دین اهالی اسلام، شیعه و زبان آنها فارسی با گویش مازنی. در این روستا برق، تلفن و دو مسجد وجود دارد. محصولات مهم آن برنج و حبوبات و مرکبات است.

تاشکوه سفلی با ۲۰۵ خانوار و ۱۵۵۰ نفر جمعیت (۸۵۰ مرد، ۷۰۰ زن) و ۹۸۲ نفر با سواد دارد فاصله آن تا مرکز….. کیلومتر و راه اصلی آن آسفالته می‌باشد. دین اهالی اسلام، شیعه و زبان اهالی با گویش محلی می‌باشد در این روستا برق، گاز، تلفن، خانه بهداشت، دبستان، مدرسه راهنمایی و دو مسجد می‌باشد. مهمترین محصولات این روستا برنج و مرکبات می‌باشد.

روستاهای دهستان ناتل رستاق

سیدکلا با ۲۱۷ خانوار و ۱۲۸۷ نفر جمعیت ۸۵۴ نفر باسواد دارد فاصله آن تا مرکز بخش ۵/۵ کیلومتر، راه اصلی آن آسفالت است. دین اهالی روستا اسلام، شیعه و زبان مردم روستا فارسی با گویش محلی مازنی. دبستان و مدرسه راهنمایی دارد. در این روستا برق، دفتر مخابرات، تلفن، خانه بهداشت و یک مسجد وجود دارد. محصولات مهم آن برنج و مرکبات می‌باشد وبقعه آقا سید فضل‌الله در این روستا واقع شده‌است.

مرداب با ۹۴ خانوار و ۴۸۳ نفر جمعیت می‌باشد فاصله تا مرکز بخش ۶ کیلوتر و راه اصلی آن آسفالت می‌باشد. دین اهالی اسلام، شیعه و زبان آنها فارسی با گویش محلی می‌باشد. دبستان در این روستا وجود دارد. در این روستا برق، دفتر مخابرات، تلفن، حمام، خانه بهداشت و مسجد وجود دارد. از محصول مهم این روستا برنج می‌باشد.

عباسکلا با ۱۳۱ خانوار و ۷۱۹ نفر جمعیت می‌باشد فاصله آن تا مرکز بخش ۴ کیلومتر، راه اصلی روستا آسفالته می‌باشد. دین اهالی اسلام، شیعه و زبان آنها فارسی با گویش محلی مازنی. روستا دارای دبستان و مدرسه راهنمایی می‌باشد. در این روستا آب لوله کشی، برق، تلفن، خانه بهداشت و یک مسجد وجود دارد و محصولات مهم روستا برنج و مرکبات می‌باشد.

معرفی روستاهای بخش چمستان

روستای شیرکلا روستای شیرکلا روستایی است در دل طبیعت و جنگل‌های سرسبز و شالیزار.

این روستا در استان مازندران- جاده آمل به چمستان با ۳ کیلومتر جاده فرعی اختصاصی قرار دارد و ار شهر آمل ۱۸ کیلومتر و از شهر چمستان ۱۲ کیلومتر و از شهر نور ۳۳ کیلومتر فاصله دارد. همچنین از راه فرعی داخل جنگل ۱۳ کیلومتر ی دریا و شهر محمودآباد می‌باشد.

این روستا از نظر محدوده جغرافیایی و تقسیمات کشوری جزو شهرستان نور می‌باشد.

شیرکلا بیش از ۲۵۰۰ نفر جمعیت دارد و یک حلقه بزرگ شالیزار به وسعت تقریبی۴۰۰ هکتار آنرا احاطه کرده که بعد از آن حلقه نیز یک نیم حلقه دومی با جنگل‌های انبوه و طبیعی با وسعت بیش از ۵۰۰ هکتار آنرا پوشش داده‌است و انتهای این جنگل به نوار ساحلی دریای خزر و پارک جنگلی نور متصل می‌گردد. و رودخانه آلشرود نیز از کنار این روستا می‌گذرد.

پشت سر این روستا روستای معصوم آباد با جمعیت تقریبی ۱۵۰۰ نفر و کاملاً چسبیده به شیر کلاً قرار دارد به طوری که برای بیشتر مهمانان عزیز تشخیص حد مرزی بین این دو روستا مشکل به نظر می‌رسد.

شیرکلا دارای یک دهیاری و یک سالن ورزشی سرپوشیده نیز می‌باشد

این روستا در حال حاضر پذیرای تعداد قابل توجهی از مسافرین و توریست‌های داخلی می‌باشد

و در سالهای اخیر تعدا قابل توجهی از ساکنین تهران و یا دیگر استانهای کشور به این روستا آمده و با خرید ویلا و ملک و ساخت و ساز به نوعی ساکن این روستا شده‌اند

اهالی این روستا مقدم تمامی عزیزانی که این روستا را به عنوان محل زندگی دائمی و یا فصلی خود انتخاب می‌نمایند را گرامی می‌دارند

این روستا دارای جاذبه‌های دیدنی و طبیعی زیبایی می‌باشد

بعد از روستای معصوم آباد روستای کوچک دیگری به نام نرگس کتی قرار دارد.

لازم به ذکر است که جاده اصلی دو روستای معصوم آباد و نرگس کنی به روستای شیرکلا منتهی می‌شود و جاده فرعی۳ کیلومتری بین سه روستای شیرکلا و معصوم آباد و نرگس کتی مشترک می‌باشد.

روستای شیرکلا دارای یک مدرسه ابتدائی و یک مدرسه راهنمائی، دو مسجد بنام مسجد امام حسین (ع) و مسجد صاحب الزمان (عج)، دو باب نانوایی لواش و بربری، دو باب حمام عمومی، دو باب کارخانه شالیکوبی و بیش از دهها مغازه مختلف می‌باشد

کار اصلی مردمان این روستا کشاورزی می‌باشد و در کنار آن یک مرغداری پرورش مرغ مادر صنعتی و دامداری‌های کوچک و محلی نیز به چشم می‌خورد.

جوانان این روستا بیشتر به دنبال کارهای صنعتی و تحصیل رفته‌اند و در این روستا بیش از ۱۰۰ نفر دارای تحصیلات دانشگاهی از کاردانی تا کارشناسی ارشد به چشم می‌خورد.

جنگل‌های طبیعی این روستا هر ساله مخصوصا در سیزده نوروز پذیرای مردمان بومی و مسافران از بیشتر نقاط کشور می‌باشد.

آهودشت با ۲۸۴ خانوار و ۱۳۶۸ نفر جمعیت ۸۷۶ نفر با سواد دارد فاصله آن تا مرکز بخش ۵/۳ کیلومتر و راه اصلی آن آسفالته‌است. دین اهالی اسلام، شیعه و زبان آنها فارسی با گویش محلی. کودکستان، دبستان و مدرسه راهنمایی دارد. در این روستا برق، گاز، دفتر مخابرات، تلفن، خانه بهداشت و مسجد وجود دارد. محصولات مهم آن برنج، مرکبات و انواع سبزیها است و بقعه اقا شاه بالو دراین روستا واقع شده‌است.

گردشگری

 • پارک جنگلی نور بزرگترین پارک جنگلی خاور میانه با مسا حتی حدود ۴۰۰۰ هکتار با انواع گونه‌های گیاهی
 • ناتل
 • شاه بالو آهو دشت
 • سواحل زیبا و پلاژ تفریحی در نور، رویان و ایزدشهر
 • قلعه پولاد بلده
 • منطقه ییلاقی دونکوه (دینکوه) دارای چشمه‌های آب سرد و جنگل و کوه زیبا
 • جنگل میان بند
 • جنگل افراسن روستای سرکاج
 • خانه نیما یوشیج در یوش بلده
 • پارک جنگلی و چشمه کشپل چمستان
 • آبشار آب پری رویان
 • روستای پیمد
 • بقعه سلطان احمد
 • کوه لُوس
 • آبشار حرم آب
 • قله سوردار
 • مسجد جامع یالو
 • آب گرم و جنگل لاویج
 • سد و دریاچه الیمالات
 • کوه زیبای سور دار وجنگل پایین کاج مغانده
 • قلعه کجور
 • روستای تاریخی و بسیار زیبای کالج
 • روستای زیبای انارجار
 • فاصله نقاط مهم و توریستی منطقه با شهر نور
ازنورتا فاصله بر حسب کیلومتر
تهران-جاده کندوان ۲۴۰
تهران-جاده هراز ۲۲۰
ساری ۱۲۰
پارک جنگلی نور ۵
آبشار آب پری ۱۱
آبشار حرام او ۳۰
سوردار ۴۲
قلعه پولاد ۱۴۵
بلده ۱۴۵
یوش ۱۵۲
اوزکلا ۱۶۲
پیل ۱۷۲
لاویج ۴۰
آبگرم معدنی لاویج ۴۰
بقعه سلطان احمد ۱۴۵
پارک جنگلی کشپل ۱۵
سد الیمالات ۱۱

 

فرزانگان نور

در منطقه نور، بزرگان زیادی ظهور نمودند که اسامی چند تن از این مشاهیر را اجمالأ در ذیل معرفی می نماییم:

۱- عبدالله ناتلی (یکی از برجسته ترین اساتید ابن سینا )

۲- ابوالحسن ناتلی (فوت ۵۱۷ هجری )

۳- شاه بالو زاهد (صوفی و مرشد اعظم کخ شیخ خلیفه مازندرانی شاگرد او بوده است)

۴- ملا علی نوری (فقیه و حکیم عصر فتحعلی شاه قاجار )

۵- نیما یوشیج (پدر شعر نو )

۶- رضا نوری خراط ( شاعر و سراینده طبری )

۷- شهید شیخ فضل الله نوری

۸- دکتر منوچهر ستوده

۹- شیخ عبدالنبی نوری(فقیه و صاحب کرامات)

۱۰- علامه محدث نوری ( میرزا حسین نوری )

۱۱- سید اسماعیل عقیلی نوری (متکلم و صاحب کفایه الموحدین)

۱۲-دکتر پیروز مجتهد زاده (نویسنده و متخصص مسائل خاورمیانه )

وبسیاری از بزرگان و شخصیت های دیگر.

 

فرستادن دیدگاه