http://noor-ngo.com

فواید دوش کرفتن با سرد

وقتی با آب سرد دوش میگیرید خون به سمت اندام‌های بدن هجوم می‌برد تا آن‌ها را گرم کند. ️این امر گردش خون شما را افزایش میدهد و باعث دفع سموم از بدن میشود.

فرستادن دیدگاه