http://noor-ngo.com

لیست افتخارآفرینان کنکور ۹۶ شهرهای نور و چمستان

 ⭐️امیرعلی_رستمی انگاس ازشهرستان نور موفق به کسب رتبه_۲۶ کنکور سراسری در رشته علوم تجربی شد.
⭐️ مهرداد میرزایی سقزچی از آذری های مقیم نور با رتبه ۳۳ در رشته ریاضی
⭐️ اقای امیرحسین ابراهیمی از علی آباد نور موفق به کسب رتبه ۱۴۵ در شاخه انسانی
⭐️خانم فاطمه قاسمی از روستای  سالده علیا شهر  چمستان در رشته انسانی‌ موفق به کسب رتبه ۱۶۶ شد.
⭐️اقای مرتضی راعی از روستای  سلیاکتی در رشته انسانی‌ موفق به کسب رتبه ۲۰۰ شد.
⭐️اقای محمد مهدی کاویانپور از کاسگرمحله در رشته  انسانی موفق به کسب رتبه ۲۴۰ شد.
⭐️اقای سید مصطفی حسینی کالج از شهر نور در رشته  علوم تجربی موفق به کسب رتبه ۳۰۰ شد.
⭐️اقای محسن محسنی از شهر نور در رشته ریاضی موفق به کسب رتبه ۳۰۸ شد.
⭐️اقای محمد باقر کالجی از شهر نور در رشته انسانی‌ موفق به کسب رتبه ۳۲۵
سلام
⭐️خانم خدیجه خسروی از ایزدشهر رتبه ٢٨١ انسانی
⭐️سرکار خانم معصومه توکلی از روستای ایزخورده در رشته انسانی
موفق به کسب رتبه ۳۳۱ شد
⭐️ خانم فاطمه حبیبی ۳۶۹ از عباسا
⭐️اقای دانش اسدالله زاده از روستای نعمت آباد چمستان در رشته ریاضی موفق به کسب رتبه ۴۳۰ شد.
⭐️اقای ابوالفضل نیازی محسنی از رستمرود در رشته انسانی‌ موفق به کسب رتبه ۴۶۳ شد
⭐️ اقای حسین متولی رتبه ۵۱۶ رشته تجربی از نور
⭐️سرکار خانم سانازقلی‌زاده از ورازان نور در رشته انسانی موفق به کسب رتبه ۵۴۶ شد.
⭐️سرکار خانم فاطمه علیزاده از عباسا نور در رشته انسانی موفق به کسب رتبه ۵۷۷ شد.
⭐️خانم زهرا کاردگر از چمستان کسب رتبه ۷۵۰ رشته  علوم انسانی شد.
⭐️خانم زهره کاردگر از چمستان کسب رتبه ۷۷۷ رشته  علوم انسانی شد.

فرستادن دیدگاه