http://noor-ngo.com

پارک‌های جنگلی کشپل

پارک‌های جنگلی کشپل

این پارک جنگلی در ابتدای ورودی چمستان از جاده نور در قسمت غرب و در محور جاده لاویج قرار دارد، پارکی در حاشیهٔ زیبای لاویج رود، با چشمه‌های پر آب و زلال، امکانات نسبی اقامتی و محل بازی کودکان که این پارک را به تفریگاه مردم منطقه و مسافران غیر بومی تبدیل نموده است.

فرستادن دیدگاه