http://noor-ngo.com

چگونگی قارچ سالم

مقداری نمک روی قارچ بریزین اگه سیاه شد سالم و اگه زرد شد خرابه🌹
دنیای ایده و هنر و خلاقیت😍

فرستادن دیدگاه