http://noor-ngo.com

کیجا پل ولاشید بلده نور

کیجا پل ولاشید
آدرس کیجا پل : استان مازندران ، شهر بلده ، ۳۸ کیلومتری جاده بلده از سمت هراز ، ابتدای روستای ولاشید Velashed در ۱۵۰ متری شمال جاده ، احداث شده بر روی رودخانه هراز
نکته اول: تابلویی که شما را برای بازدید از کیجا پل راهنمایی کند وجود ندارد ، در ابتدای روستای ولاشید از روستاییان سوال کنید !!
شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : ۲۰۶۸۱  تاریخ ثبت ۹/۱۱/۱۳۸۶ ه خورشیدی
موقعیت روستای ولاشید در منطقه بلده
دوران و بانی اثر : در دوران قاجار و به دستور ناصرالدین شاه قاجار بنا شده است.
نکته دوم: می گویند ؛ ناصرالدین شاه در اینجا وصلتی داشته و دختری از او به یادگار مانده و به همین شوند (سبب) نام پل به یاد دختر ایشان «کیجا پل» نامگذاری شده است و اهالی روستای ولاشید خود را از نوادگان قاجار می دانند !!

نمای کلی کیجا پل (پل ولاشید) از جنوب
نکته سوم : براساس یک روایت محلی این پل به خاطر عشق دختر و پسری بنا شده حاکم و افراد محلی با ازدواج این دختر و پسر مخالف بودند ولی از آنجایی که این دختر و پسر به هیچ صراطی مستقیم نبودند و موضوع بیش از حد عاشقانه بود، برای جدا کردن این دو دلداده ، حاکم، شرط ازدواج را ، ساختن دو پل در روستا می گذارد و بر این باور بود که با این شرط موجب جدایی این دو خواهند شد .اما از آنجایی که این دو کبوتر عاشق ، جدایی را مرگ یکدیگر می دانستند و به هیچ عنوان چیزی جلو دار آنها نبود این شرط را قبول کردند و با ساختن این دو پل به وصال یکدیگر رسیدند. و این دو پل به خاطر پاسداشت مقام این دو جوان به «ریکا پل» و «کیجا پل» معروف شد!!! تا قبل از احداث جاده در سال ۱۳۴۸ کیجا پل (پل ولاشید) محل عبور کاروان ها بوده است
نکته چهارم : کیجا پل (پل ولاشید) یکی از پلهای منحصر به فرد دوران قاجار است که با یک چشمه و به طول ۳۲ متر بنا شده است.

کیجا پل

فرستادن دیدگاه