http://noor-ngo.com
مطالب موضوع "گردهمایی ها"

برگزاری جلسه انجمن نوری های مقیم تهران در تاریخ ۹۵/۱۰/۳

انجمن نوری های مقیم تهران جلسه هیئت مدیره انجمن نوری های مقیم تهران در تاریخ ۳/۱۰/۹۵ (در منزل آقای محسنی ) برگزار گردید . جلسه با حضور اعضای هیئت مدیره آقایان : علی محسنی ، حمزه رفیعی ، علیرضا نیک نژاد ، فرهاد باقری ، جعفر محدث ، علی یزدی نژاد ، سید شمس الدین سجادی و استاد محسنی و میهمانان ویژه آقایان : جمشیدی مقدم ، ارجمندی ، جمشیدی برگزار گردید .

دیدار آقای فرهاد باقری عضو هیئت مدیره انجمن نوری های مقیم تهران با آیت الله بطحایی گلپایگانی

دیدار آقای فرهاد باقری عضو هیئت مدیره انجمن نوری های مقیم تهران با آیت الله بطحایی گلپایگانی عضو محترم خبرگان رهبری استان تهران روز پنجشنبه مورخ بیستم آبانماه در قم برگزار شد aa